STU - Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Det gode liv  

STU står for særlig tilrettelagt ungdomsuddannelsen.
STU er et treårigt tilbud til unge, der ikke har mulighed for at gennemføre anden ungdoms- eller voksenuddannelse.
Man kan påbegynde den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse fra man har afsluttet folkeskolen og frem til det  25. år.

STU Fredericia.

STU Fredericia er beliggende i det vestlige Fredericia, hvor vi bor til leje på Center for Høretab (Fredericiaskolen). Vi har dejlige lyse lokaler, med adgang til diverse faglokaler, bl.a sportshal og svømmesal og et skønt grønt udeareal. Det er et område, der byder på skov, gode busforbindelser, indkøbsmuligheder, stisystemer m.m. lige i nærheden. Alt sammen elementer der er relevante for de unge i deres fremtid. Vores force er, at kunne tilrettelægge uddannelsen individuelt, således at vi kan tilgodese alle unge med særlige problematikker.
 
Der arbejdes ihærdigt

Uddannelsens formål

På STU Fredericia bliver de studerende undervist hen imod det gode liv. Formålet er, at de unge opnår personlige, faglige og sociale kompetencer, der hjælper dem til at få en hverdag med så høj grad af selvstændighed som muligt.
 
Den særlig tilrettelagte ungdomsuddannelse tager udgangspunkt i 3 centrale områder. Den unges fremtidige:
  • Bosituation
  • Arbejdsmuligheder
  • Fritidsinteresser
Disse tre områder er uddannelsens kerne, og undervisningen tager udgangspunkt i situationer, der har relevans for disse.
Den studerende får en individuel tilrettelagt ungdomsuddannelse, hvor den studerendes ønsker og muligheder klarlægges. Uddannelsens forløb og indhold tilrettelægges i samarbejde med den studerende.
 
 Vi laver "samarbejdsøvelser" i det grønne.
 

Uddannelsens indhold

På Fredericia STU vil de studerende blive undervist hen imod at kunne deltage så aktiv og selvstændigt i samfundet som muligt.
Uddannelsestilbuddet indledes med et 12 ugers afklaringsforløb, hvor den unges ønsker, kompetencer og muligheder afdækkes. Elevens ønsker til fremtidig personlig udvikling, uddannelse og beskæftigelse er i disse uger i centrum.
Efter afklaringsforløbet udarbejdes elevernes uddannelsesplan. Denne plan justeres efterfølgende årligt gennem uddannelsen.
 
Gennem uddannelsen vil den studerende blive undervist i mange forskellige områder. Der vil bl.a. blive undervist i færdigheder til at kunne indgå i sociale sammenhænge. Der er fokus på, at den unge bliver så selvstændige som muligt både i fritids- og hverdagslivet.
Hverdagens mange elementer trænes; det er alt fra madlavning og indkøb til rengøring og økonomi.
 
Faglighed der har relevans for den studerendes beskæftigelse, uddannelse og dagligdag vil også indgå i uddannelsen.
 
Godt at hjælpe hinanden

Praktik

Praktik er en del af uddannelsen, som giver den studerende mulighed for at finde den rette hylde og klarlægge hvilke muligheder, der findes på arbejdsmarkedet. Praktiksteder og -mængde afstemmes i forhold til den studerendes ønsker og behov.

Det, der er kendetegnende for STU Fredericia, er, at uddannelsen tager udgangspunkt i den enkelte studerendes behov, kvalifikationer, interesser og ønsker. På den måde skabes en uddannelse, der har størst mulig relevans for den enkelte studerende.

Studiekort

De unge, der er interesserede i det, kan få et studiekort på STU-fredericia. Dette kort giver mulighed for rabatter forskellige steder.

 

Udveksling af app´s

Optagelse

Optagelse på STU Fredericia sker gennem din UU- vejleder hos UU- lillebælt.
 
Nærmere oplysninger og aftaler om evt besøg om STU-Fredericia: 
 
Stu-leder Marianne Haugstrup telefon 22 82 47 92