STU-fredericia er en tre-årig ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Uddannelsen er bygget op over hovedelementerne bo, arbejde og fritid. Uddannelsen skal kvalificere til "det gode liv", forstået på den måde at nogle unge kvalificeres til eks et fleksjob og med egen bolig, mens andre kvalificeres til et voksenliv i et mere beskyttet miljø. Et af formålene er at de unge bygger et netværk af kammerater op mens de går på STU-fredericia.

Optagelse på STU-fredericia foregår gennem din UU-vejleder.

På STU-fredericia går der i dette skoleår 54 unge i alderen 17 - 26 år.